Disclaimer

De teksten op deze website zijn van algemene strikt informatieve aard en kunnen verouderd zijn. Er kan aan deze teksten en gegevens geen enkel recht worden ontleend. Ons bedrijf is niet aansprakelijk en kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor schade welke kan zijn ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.

Indien via deze website toegang wordt geboden tot websites en informatiebronnen van derden kan ons bedrijf evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op die websites.

Informatie verzonden aan ons bedrijf via email of formulieren op deze website is niet extra beveiligd en wordt als zijnde niet vertrouwelijk beschouwd.

De teksten, gegeven informatie en illustraties op deze website mogen niet zonder uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgenomen of op welke wijze dan ook worden gekopieerd. In voorkomende gevallen wordt per overtreding aanspraak gemaakt op een vergoeding van € 1.000,-- per dag.

Voor alle op deze website aangeboden diensten en producten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Indien u kennis wilt nemen van de meest recente tekst van deze website verzoeken wij u contact met ons op te nemen.